Information snart

Plats: Information snart
Pris: Mer information snart
Biljetter: Mer information snart

Publiclir
Event-regler och villkor för deltagande

1) REGLER

1.1 Varje besökares deltagande är ett bindande avtal att följa reglerna. Darkzone förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra reglerna. Uppdateringar publiceras så snart som möjligt på www.dark-zone.se

1.2 Varje deltagare måste följa instruktionerna från Darkzones crew, brand, säkerhetsvakter och myndigheter som polis och brandkår etc (även om dessa instruktioner gå mot Darkzone regler.).

1.3 Darkzone har nolltolerans när det gäller, nedlåtande språk, hot, hatbrott samt uttalanden som hotar eller uttrycker förakt för etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet. Om du bryter mot dessa regler, kan du förbjudas från eventet helt eller delvis under en obestämd tidsperiod.

1.4 Alkohol och narkotika i någon form hör inte och får inte tas in Darkzone´s lokaler. Människor berusade eller påverkade av droger / andra icke tillåtna ämnen tillåts inte på fastigheten. Folk hittade berusade eller på droger kommer att avvisas från lokalerna. Rökning är förbjuden inomhus och är endast tillåtet på utsedda platser i området utanför. Elektroniska cigaretter är inte tillåtet att använda i Darkzones lokaler.

2) TABELL PLATS HYRA

2.1 Varje plats hyra är giltig för en (1) person och en (1) dator till eventet. Med varje biljett får du en plats och en stol, och rätten att vara inne i Darkzone under hela evenemanget, enligt öppning/stängning som publiceras på webbplatsen.

2.3 Biljettåterköp är ej möjligt p.ga Sjukdom eller andra oförutsedda händelser.

2.4 Om händelsen annulleras och skjuts upp till annat datum så gäller din gamla biljett till det nya evenemanget.

2.6 Eventuella störningar i LAN eller ström nätet beviljar inte dig en återbetalning eller minskad plats hyra.

2.7 Personligt information som du fyller i vid registreringen lagras och behandlas av Darkzone, som är ansvarig för behandlingen. När du väljer din plats, namn , alias, grupp, så kommer det visas på Darkzones hemsida.. Genom att acceptera dessa villkor så tillåter du oss att hantera din personliga information som ovan anges.

3) DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK

3.1 Deltagande i evenemanget Darkzone är på egen risk.

3.2 Följa våra regler, vara försiktig, äta och sova normalt. Det rekommenderas starkt att få en full god natts sömn om du tänker köra från Darkzone.

3.3 Darkzone är inte ansvarig för ekonomisk förlust om Darkzone, direkt eller indirekt, till exempel vid en avbruten händelse, elektriskt fel eller liknande.

3.4 Ingen person eller personer skall hålla Darkzone ansvarig.

3.5 Darkzone ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller utrustning. Lämna inte värdefulla ägodelar utan uppsikt!

4) SÄKERHET

4.1 Du tillåts inte att hantera eller på annat sätt placera kläder eller annat brandfarligt material på kraftverk eller liknande. Du får inte hänga eller på annat sätt placera något på El eller nätverk kablar hängande däremellan sittraderna.

4.2 Du får inte använda hemgjorda elektriska utrustning. Använd El kablar och förlängningar av god kvalitet. Dålig kvalitet elektriska kablar eller tillägg kan skada din datorutrustning och skapar också störningar som kan tvinga kretsar till avstängning. Resultatet är att din och andras utrustning kan vara strömlös till felet har åtgärdats.

4.3 Du är absolut inte tillåten att ta med någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffe panna, kylskåp, sökarljus eller andra saker som konsumerar hög effekt t.ex värme producerande apparater. Även standard spotlights och vanliga 230V glödlampor är en brandrisk och får endast användas med yttersta försiktighet och får inte täckas med brännbara material som papper, plast, kläder etc. Darkzone crew har rätt att konfiskera din utrustning efter upprepade varningar.

4.4 Brand i någon form (ljus, tändare, gas spisar eller liknande) får inte användas inomhus.

4.5 Du får inte ta med en spark cykel, skateboard eller liknande transport redskap inom Företaghotellets egendom (AJ lokalen västra industrigatan 4) . Detta gäller inte för Darkzone crew.

4.6 Du är ansvarig för att hålla din plats och det omgivande området fritt från skräp. Eftersom detta är brännbart material ökar det risken för brand. Kasta dina sopor i återvinningskärl placeras i gångarna. Hjälp oss att återvinna genom att placera ditt skräp på rätt ställen (kompost, brännbart, burkar och -mycket viktigt – elektriska saker som trasiga tangentbord, kablar, kretskort etc)

4.7 Du är inte tillåten att ta med en fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är både för stort och innehåller för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol tillåts.

4.8 Du är inte tillåtna att sova under borden eller i gångarna. Använd sovutrymmen.

4.9 Du får inte på något sätt förvara tillhörigheter i gången bakom ditt säte eftersom dessa gångar måste hållas fria vid en brand! Dina ägodelar bör således kunna passa under din plats. Platsen är 83 x 60 centimeter. Det är inte tillåtet att förvara eler lagra tillhörigheter i sovsalen.

4.10 Laserpekare är strängligen förbjudna på Darkzone. Biljett och plats till evenemanget kommer att återkallas och tillgång till Darkzone kommer att stoppas.

5) EL OCH NÄTVERK

5.1 Varje deltagare bör vara medveten om störningar i El och/eller LAN nät kan uppstå. Darkzones crew kommer att reparera dessa problem med högsta prioritet.

5.2 Varje deltagare måste ha med sin egen grendosa och ansluta den till det utsedda uttaget av Darkzone. Dessa markeras med en grön eller rosa färg. Du får inte förbruka ström från din granne eller några andra eluttag. Detta är mycket viktigt att se till att belastningen på de ström centraler hålls korrekt för att minska avbrott i elnätet.

5.3 varje biljettplats får använda ett genomsnitt av 275W. Observera att effekten ditt nätaggregat klarar inte är samma som vad den använder!

5.4 Det är inte tillåtet att ta någon form av PA utrustning eller stora högtalare. För att minska ljudnivån och strömförbrukning ber vi dig att använda hörlurar. Om du inte kan använda hörlurar så är två små datorhögtalare är okej, någon form av 3d system och subwoofers kommer att beslagtas.

5.6 Du får inte ansluta din egen WLAN-åtkomstpunkt eller trådlösa router till Darkzones nätverk.

5.7 Om din dator orsakar problem i nätverket som: virus, attacker, etc, kommer Darkzone att koppla ifrån din dator tills problemet är löst. Om personen vägrar att koppla ifrån sin dator så har Darkzone rätt att avlägsna denna person från lokalerna.

5.8 Varje deltagare skall vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig från nätverket mot spridning av virus, spyware etc. Alla rekommenderas att ha ett uppdaterat antivirusprogram och brandvägg installerad.

6) ANDRA

6.1 Varje person får bara använda en stol på varje dator utrymme. Du är inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att skapa en högre stol, ta gärna en kudde istället!

6.2 Du får på inget sätt, bygga din egen plats, eller utvidga redan befintliga.

6.3 Du får inte ändra eller röra Darkzones kablar eller utrustning.

6.4 Darkzone har inga krav på minimiålder; deltagare under 18 år bör ha föräldrarnas tillåtelse att delta i Darkzone. Förmyndare skall vara medveten om Darkzones regler!

6.5 Bryta mot Svenska lagar kan leda till att du rapporteras till svenska myndigheter och omedelbar avhysning från lokaler i väntan på polisen. Darkzone crew har enligt lag rätt att gripa en person som begår ett brott i våra lokaler.

6.6 Du får inte sälja något utan tillstånd från Darkzone. Detta inkluderar inte tillfällig försäljning av begagnat eller personliga tillhörigheter.

6.7 Reklam affischer eller någon annan avisering av kommersiellt material, propaganda eller något liknande är strängt förbjudet i Darkzones lokaler utan särskilt godkännande från Darkzone.

6.8 Darkzone behåller laglig rätt att placera nätverkskameror för publicering på Internet och även publicera foton som tages inuti och utanför Darkzone på Internet utan att be om ytterligare tillstånd från deltagare som syns på bilden.

.

Darkzone behåller laglig rätt att redigera, publicera, ändra, sälja och distribuera fotografier, video och audio mätningar gjorda i och utanför Darkzone på olika kanaler som exempelvis men inte begränsat till Youtube, Vimeo, Soundcloud och Twitch.TV, som en fysisk kopia exempelvis men inte begränsat till, DVD, HDCAM SR och Blu-Ray utan att be om ytterligare tillstånd från personer som kanske syns på bilden.